logo

Bekijk alle opdrachten

Deelprojectmanager Informatiebeveiliging en Privacy (IB&P)

Thuis/ Den Haag, Z-H

Als voorkeursleverancier voor Min. v. BZK FMHaaglanden zijn we op zoek naar een Deelprojectmanager Informatiebeveiliging en Privacy (IB&P).

Startdatum: +/- z.s.m.
Einddatum: 01-09-2024
Aantal uur: 16
Locatie: Thuis/ Den Haag
Uiterlijke indieningsdatum van uw profiel en motivatie: donderdag 7-12-2023, voor 12:00uur
Let erop dat bij de aanbieding naar de klant gebruik wordt gemaakt van een Cv in Word van maximaal 5 A4.
 

Opdrachtgever

Het Project Workspace Management System is onderdeel van het Programma Hybride Werken in opdracht van het directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het projectteam werkt onder aansturing van een gemandateerd opdrachtgever en betreft een samenwerking van een veelvoud aan dienstverleners (facilitair, ICT en vastgoed) en gebruikers/medewerkers bij het Rijk.
 

Project

Het Project Workspace Management System (WMS) is in opdracht van het Rijksprogramma Hybride Werken ingericht. Het WMS ondersteunt de gebruiker bij het vinden en reserveren van een geschikte werkplek en genereert data over reserveringen en daadwerkelijk gebruik van werkplekken en vergaderruimten. De inzichten worden gebruikt om de rijkswerkomgeving te optimaliseren en grenzeloos samenwerken aan maatschappelijke opgaven, verspreid over het land, te ondersteunen. Dit deelproject valt onder aansturing van de integraal projectmanager voor de pilot WMS waar ook verantwoording aan wordt afgelegd.
 

Opdracht omschrijving

Voor het project Workspace Management Systeem (WMS) zijn wij op zoek naar een ervaren (hands-on) deelprojectmanager Informatiebeveiliging en Privacy (IB&P). De deelprojectmanager die wij zoeken heeft kennis van de thema’s informatiebeveiliging en privacy en de wijze waarop wij binnen de rijksoverheid hier invulling aan geven.
Het Project Workspace Management System (WMS) is in opdracht van het Rijksprogramma Hybride Werken ingericht. Het WMS ondersteunt de gebruiker bij het vinden en reserveren van een geschikte werkplek en genereert data over reserveringen en daadwerkelijk gebruik van werkplekken en vergaderruimten. De inzichten worden gebruikt om de rijkswerkomgeving te optimaliseren en grenzeloos samen te werken aan maatschappelijke opgaven, verspreid over het land, te ondersteunen.

Voordat definitieve besluitvorming over een landelijk invoering plaats vindt, wordt er op grote schaal een operationele pilot uitgevoerd in combinatie met onderzoek naar diverse vraagstukken. We werken hierbij samen met verschillende onderdelen van departementen en de facilitaire- en ICT-dienstverleners. Je werkt vanuit de bestaande strategische kaders en projectlijn. Daar geef je vorm en invulling aan informatiebeveiliging en privacy voor de rijksbrede toepassing WMS. Een voorbeeld van een concrete activiteit is het aanpassen van de DPIA op basis van de operationele pilot in 10 rijkspanden met het WMS.

Als projectmanager zorg je vanuit het project voor een missie, visie en strategie op het gebied van informatiebeveiliging en privacy voor WMS; het opstellen, bijstellen, vernieuwen en herzien van het (strategisch en tactisch) informatiebeveiligingsbeleid, zoals dat er nu ligt, en de daaruit voortvloeiende plannen (incl. IAM en AVG).
Je zorgt voor de voorbereiding op toekomstige informatiebeveiligingsrisico’s en ICT-beveiligingsrisico’s op basis van het dreigingsbeeld voor de organisatie. Voor het bevorderen van informatiebeveiligingsbewustzijn binnen de organisatie (in samenwerking met de CISO’s) en voor organisatiebrede richtlijnen, standaarden, methoden en technieken voor informatiebeveiliging met betrekking tot WMS. Je ziet toe op de naleving van de eisen voor informatiebeveiliging die voortvloeien uit vigerende wet- en regelgeving (BIO, NIS2).

Je stemt activiteiten af met het rijksbrede IB&P projectteam en de relevante belanghebbenden zoals de CISO’s van de diverse deelnemende uitvoerende dienstverleners van het Rijk. Daarnaast zorg je voor afstemming op het gebied van IB&P met CIO Rijk. Je bent een specialist op het gebied van IB&P en weet je een goede weg te banen tussen de rijksbrede visie en de uitvoering op rijkslocaties.

Je helpt vanuit het project de organisatie inzicht te krijgen in de belangrijkste security risico’s en zorgt ervoor dat deze onder de aandacht blijven. Je stelt business impactanalyses en technische risicoanalyses op en ondersteunt op verzoek hierin.
Je speelt een begeleidende rol bij de implementatie van veiligheidsnormen en -kaders en geeft daarin je advies. Ook zorg je ervoor dat die adviezen naadloos aansluiten bij het securitybeleid van de departementen en organisaties. Je overziet hierin het grote plaatje en signaleert mogelijke complicaties. Dat advies kan gevraagd en ongevraagd zijn.

Je helpt het project om blijvend te voldoen aan de belangrijkste veiligheidsnormen voor informatieveiligheid. Je speelt een begeleidende rol bij de implementatie van veiligheidsnormen en -kaders en geeft daarin je advies. Ook zorg je ervoor dat die adviezen naadloos aansluiten bij het securitybeleid van departementen en uitvoerende organisaties.

Je stemt af met de PAR voor het opstellen van privacy-adviezen ten behoeve van dit rijksbrede project en bereid de DPIA voor ten behoeve van et eindadvies aan de ICBR. Daarnaast het voeren van gesprekken met de CISO’s van departementen en uitvoerende organisaties om continue de stand van zaken te bespreken en bespreken welke verbetermogelijkheden er zijn.
 

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden

 • Academisch werk- en denkniveau op het gebied van informatiebeveiliging en privacy;

 • Je beschikt minimaal over één van de volgende twee certificatie CISSP: Certified Information Systems Security Professional en/of CISM: Certified Information Security Manager;

 • PRINCE 2 en ITIL certificering is een pré

 • Aantoonbare ervaring en netwerk binnen interdepartementale programma’s;

 • Inzicht in organisatorische en vakinhoudelijke samenhangen;

 • Bij voorkeur ruime ervaring op het vlak van digitalisering overheidsorganisatie en Rijksvastgoed;

 • Minimaal vijf jaar ervaring met adviserende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands

 • Ervaring in het formuleren van strategie en beleid en de aansturing van processen.

 • Ervaring in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van strategische doelstellingen en (meerjaren) beleid in het kader van informatiebeveiliging en privacy binnen het Rijk.

 • Je beschikt over aantoonbare politiek-bestuurlijke sensitiviteit en daadkracht om strategieën en adviezen om te zetten naar effectieve maatregelen en hebt het vermogen om vanuit expertise te overtuigen en te participeren;

 • Je bent buiten reguliere kantoortijden bereikbaar en inzetbaar als dat noodzakelijk is;

 • Ervaring met het opstellen van privacy en impact nota’s;
   

 • Je beschikt idealiter over de volgende eigenschappen: Hands-on mentaliteit, enken, durven en doen, Flexibel, Plannen, organiseren en voortgangscontrole, verbinder.
   

Eisen

Nr Eis Score
1 Kandidaat beschikt over academisch werk- en denkniveau Voldoet / Voldoet niet
2 Kandidaat beschikt over kennis van IB&P en gevraagde certificering Voldoet / Voldoet niet
3 Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van projectleiding IB&P. Voldoet / Voldoet niet
 

Wensen

Nr Wens Score
1 Mate waarin de kandidaat kennis heeft van politiek/bestuurlijke werkveld. Maximaal 150 punten.
2 Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met workspace management. Maximaal 150 punten.
3 * Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek). Maximaal 300 punten.
4 Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever. Maximaal 300 punten.

5 Uurtarief: (laagste tarief / aangeboden tarief ) * maximale prijsscore Maximaal 100 punten.
 

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te zijn
Cv Word-formaat 5 a4, in het Nederlands waarin de eisen en waar mogelijk de wensen aantoonbaar in jouw werkervaring terug te lezen zijn, zodat je kunt laten zien dat je aan het gevraagde voldoet.
Begeleidende (persoonlijke) motivatie (ik- vorm) op deze aanvraag gericht.
Beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen).
Uurtarief (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).
 

N.B.
Aanbiedingen op basis van exclusiviteit.
Vragen over deze aanvraag? Neem gerust contact met mij op.
Na ontvangst van de aanbieding ontvangt u z.s.m. een reactie, via de mail of telefoon.

De aanbesteding van deze Mantel is (mede) gegund aan de combinatie DiVetro, Bartosz en LINKIT. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar de klant toe één aanbieder zijn.

Met vriendelijke groeten,

Tomas Senne
T: +31(0) 88 000 5400
M: +31(0) 6 53259257 
E: tomas.senne@divetro.nl 
Website: www.divetro.nl
Voor opdrachten bij interessante klanten: Klik hier!
Voor praktijkgericht leren; trainingen & workshops: Klik hier!
 

Deel deze opdracht

Powered by