logo

Bekijk alle opdrachten

Coördinator digitale toegankelijkheid

Den Haag, Zuid Holland
Als voorkeursleverancier van RVB zijn wij op zoek naar een Coördinator digitale toegankelijkheid.

Startdatum: 01-05-2024
Initiële inhuurtermijn of einddatum: 31-10-2024
Aantal uur per week: 16-uur
Werklocatie: Den Haag/hybride
Deadline indienen van cv en motivatie: dinsdag 30 april, 09.30 uur

Opdrachtomschrijving
Er zal een Plan van Aanpak moeten worden opgesteld en uitgevoerd. In het plan moeten in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:
De overkoepelende randvoorwaarden (wie, wat, hoe) voor de aanpassing applicaties in scope van het besluit digitale toegankelijkheid.
Procesplan: afspraken over het starten en beheren van (nieuwe) applicaties onder verantwoordelijkheid van het RVB en het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen voor bestaande.
De coördinator heeft als opdracht om het hiervoor genoemde Plan van Aanpak op te stellen en alle activiteiten aan IV kant te coördineren die in het kader van het Plan van Aanpak moeten worden uitgevoerd. Van de coördinator wordt een pragmatische aanpak verwacht met een voldoende doordacht en afgestemd plan dat ook op korte termijn uitvoerbaar is.

Onderliggende taken:
• Het opstellen van het Plan van Aanpak en dit plan afstemmen met alle stakeholders binnen de IV kolom
• Het maken van afspraken met alle relevante spelers over hun rol in de realisatie van het plan
• Afstemmen met communicatie over de uitvoering van het plan van aanpak en over eventuele maatregelen om bij te sturen
• Afstemming met de opdrachtgever aan IV kant over voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak
• Coördineren van alle uitvoerende activiteiten aan de IV kant, in dat kader afstemmen met de inhoudelijke specialisten over d inhoudelijke werkzaamheden en met leidinggevenden over de inzet en timing van de inzet van hun medewerkers.

Achtergrond opdracht
Opdrachtgever
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.
Sinds 1 februari 2021 is de volledige i-functie van het RVB ondergebracht bij de directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P). P&P verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het RVB op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het RVB is daarbij leidend. Het RVB is volop in ontwikkeling naar een flexibele en toekomstgerichte organisatie: het ‘RVB 2.0’.

I-Functie
Binnen het RVB vormt informatievoorziening een belangrijk onderdeel van de organisatie. De bedrijfsprocesarchitectuur en de daarbij behorende integrale informatievoorziening vormt het zenuwstelsel voor een slagvaardig, efficiënt en innoverend Rijksvastgoedbedrijf. Met de I-functie gaat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) inzetten op groei, optimalisatie en innovatie door gebruik van nieuwe technieken, vaardigheden en werkwijzen. De I-functie is begin 2021 gestart omdat informatievoorziening een belangrijke factor is voor succes. De I-functie staat onder leiding van de CIO.

Digitale toegankelijkheid en open standaarden RVB
In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen. Niet alleen bijvoorbeeld gebouwen en het openbaar vervoer, maar ook overheidswebsites. Daarom is digitale toegankelijkheid en toepassing van open standaarden belangrijk, én verplicht voor alle overheidsinstanties. Ook het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een overheidsorganisatie die toegankelijk voor iedereen wil en moet zijn. Zo moet de informatie op onze websites en apps voor iedereen, met of zonder beperking, te volgen zijn. Om grip te krijgen op toegankelijke informatie (inclusief vormgeving) en de lijnorganisatie daarbij te helpen (conform de wettelijke vereisten) is toegankelijkheid verankerd in kennis, processen, producten en diensten. De digitale toegankelijkheid van de websites is inmiddels verbeterd. De afd communicatie is proceseigenaar, vanuit IV wordt een coördinator gezocht die alle benodigde activiteiten binnen IV coördineert zodat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Focus van de opdracht ligt op de digitale toegankelijkheid van onze intranetten, extranetten en cloudapplicaties

Eisen
 1. Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau
 2. Kandidaat heeft minimaal vijf jaar als coördinator en/of projectleider leiding gegeven aan ICT activiteiten cq. projecten en beschikt over minimaal twee referenties
 3. Kandidaat heeft ervaring met het werken binnen grotere organisaties (>1000 medewerkers)

Wensen
 1. Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring als projectleider of coördinator bij het aanpassen van websites en systemen om te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van digitale toegankelijk en open standaarden
 2. Kandidaat heeft kennis en ervaring met de samenwerking met een brede groep stakeholders binnen een organisatie (w.o. afdeling communicatie en afdelingen binnen het primair proces)
 3. Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met coördinatie van ICT activiteiten binnen de Rijksoverheid
 4. Kandidaat beschikt over kennis van ontwikkeling en beheer van websites en applicaties

De aanbieding bestaat uit
 1. Cv in Word-formaat van max. 5 pagina’s. Hierin zijn de eisen en wensen aantoonbaar in jouw werkervaring terug te lezen. Hiermee laat je zien dat je aan het gevraagde voldoet.
 2. Motivatie in ik-vorm gericht op deze aanvraag.
 3. Beschikbaarheid: per wanneer, uren per week en eventuele vakantieplannen.
 4. Uurtarief excl. BTW incl. reis- en verblijfkosten.

Goed om te weten wat aanbieden op deze aanvraag betekent
 • Aanbieden betekent dat je je beschikbaar houdt voor een eventuele (online) intake.
 • Deze aanvraag maakt onderdeel uit van een mantelovereenkomst. De aanbesteding van deze mantelovereenkomst is gegund aan het consortium DiVetro/LINKIT/Bartosz. Binnen ons consortium is geen sprake van doorleen en/of tariefstapeling, omdat wij naar de klant toe één aanbieder zijn. DiVetro heeft het exclusieve recht om aanvragen te vervullen op het gebied van informatieanalyse, sourcing, regievoering, management en security. Voor deze aanvragen zijn wij altijd op zoek naar specialisten op dit vakgebied.

Vragen over deze aanvraag en/of onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met mij op. Direct aanbieden op deze aanvraag? Dat mag ook. Dan neem ik na ontvangst graag contact op.
 
Met vriendelijke groeten,

Tomas Senne
T: +31(0) 88 000 5400
M: +31(0) 6 53259257 
E: tomas.senne@divetro.nl 
Website: www.divetro.nl
Voor opdrachten bij interessante klanten: Klik hier!
Voor praktijkgericht leren; trainingen & workshops: Klik hier!
 

Deel deze opdracht

Powered by